MÜKEMMEL ÇATI İÇİN KILIÇOĞLU KİREMİT

MÜKEMMEL ÇATI İÇİN KILIÇOĞLU…

'Mükemmel Çatı' yıllar içinde sorun yaratmayan, sağlıklı, uzun ömürlü çatıdır. Çatının sorun yaratmaması ve uzun ömürlü olması için; havalandırması yapılmış, ısı ve su izolasyonu olan,iklim şartlarına dayanıklı, yangın dayanımı olması gibi özelliklerin tümünü bir arada barındırması gerekir.

Mükemmel bir çatı 'Mükemmel Kiremitlere' ihtiyaç duyduğu gibi yüksek kaliteli çatı sistem ürünleri ve tamamlayıcı ürünlere de ihtiyaç duyar. Ürün kalitesinin yanında çatı detaylarında oluşabilecek problemleri de düşünen Kılıçoğlu çatıdaki baca dibi,mahya altı, ve kiremit altı gibi detay çözümlerinde de sunduğu ürünlerle fark yaratmaktadır.

Çatının havalandırmasının yapılması uzun ömürlü olması ve doğal ısı izolasyonu için çok önemlidir. Kılıçoğlu çatılarının inşasında kullanılan çıtaların ızgara şeklinde birbiri üstüne çakılması ile kiremidin altında havalandırma alanı oluşturması sağlanır. Kılıçoğlu ürün gamında çatı yapımında kullanılan çıtalar da uygun ebat ve yüksek kalitede kullanıcılarına sunulmaktadır.Kılıçoğlu çatıları kullanılan izolasyon malzemeleri sayesinde mükemmel ısı ve su yalıtımına sahiptirler. Kullanıcılara farklı alternatifte su ve ısı yalıtım malzemeleri sunulmaktadır. Kılıçoğlu su ve ısı yalıtım malzemelerinin uygulanması pratik ve kolaydır. Mükemmel çatı ısı ve su yalıtımının yanında ses yalıtımını da sağlamalıdır. Çatılara uygulanan malzemeler yağmur, dolu gibi darbe kaynaklı gürültülere karşı ses iletici özellikte olmamalıdır. Kılıçoğlu kiremitleri pişmiş kilden yapılmış özellikleri sayesinde ses yalıtımını en üst düzeyde sağlamaktadır.Yapıların sert iklim koşullarına en çok maruz kalan bölümleri çatılarıdır. Kılıçoğlu çatıları pişmiş kilden yapılan kiremitleri sayesinde sert iklim koşullarına karşı dayanıklılık göstermektedir. Sert rüzgar, dolu darbesi ve kar yüküne karşı mükemmel çatılar uzun yıllar dayanıklılık gösterir. Kılıçoğlu çatıları yangına karşı da dayanıklıdır öyle ki yangına maruz kalan bir yapının kiremitleri tekrar güvenle kullanılabilir.

Mükemmel Çatılar tüm bu özelliklerin yanında mimari ve estetik bakımdan da görsel tamamlayıcı olmalıdır. Kılıçoğlu' nun alternatif kiremit çeşitleri doğal kırmızı rengi ve döşendiğinde ortaya çıkan üç boyutlu dokusu sayesinde yapıların estetiğini tamamlamaktadır. Doğal kırmızı rengini uzun yıllar koruyan Kılıçoğlu kiremitleri her türlü iklim koşuluna karşı renk dayanımına sahiptir.

Mükemmel çatı için kullanılan ürünler kadar uygulama işçiliği de önemlidir. Kılıçoğlu uzman uygulayıcı bayileri ve yetkili servis ağı aracılığı ile müşterilerine uygulama desteği ve anahtar teslim çatı hizmeti sunmaktadır. 


• ÇATISER NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI

Çatıser, çatıdaki kiremidin altına serilen bir su yalıtım malzemesidir. Çatıser, kiremitin altından, çatıya sızması muhtemel yağmur sularından binayı korurken, çatı arasının hava almasını sağlayarak, çatıdaki ahşap malzemelerin ve varsa ısı yalıtımının çürümesini nin hava almasını sağladığı için, yağış sonrasında, kiremitin altında olabilecek yoğuşma ve küf olaylarına mani olur. Bunun sebebi Çatıser'in buhara açık bir malzeme olmasıdır. Çatıser'in yapısı üç farklı teknolojik katmanın birleştirilmesinden oluşur. Bu üç katman ; en üstte suyu aşağıya geçirmeyen, koruyucu örtü, yüksek performanslı difüzyon membranı,( buhar geçirgenliğini sağlayan kısım), taşıyıcı ve koruyucu alt desteği oluşturan son tabakadır. Çatıser nefes alan su yalıtım malzemesinin uygulaması da son derece kolaydır. 2.5x5 cm'lik yoğuşma çıtalarının rabıta tahtası üzerine 50 cm ara ile çakılmasının ardından Çatıser torbalama biçiminde yoğuşma çıtalarının üzerine serilir. Çatıserin üzerine kiremit çıtaları çakılıp ve kiremitler kolaylıkla döşenebilir.

• MAHYASER KURU MAHYA SİSTEMİ

Kuru mahya uygulaması çatının havalandırmasının kesintiye uğramasını engelleyen, kiremit altının havalandırılmasını sağla- yan, içerdeki havanın dışarıya tahliyesine izin veren bir sis-temdir. Aynı zamanda çok dahastetik ve uzun ömürlü çözümlerdir. Kuru mahya uygulamaları için Kılıçoğlu çatı sistemlerinde Mahyaser mahya altı nefes alan örtü kullanılmaktadır. Mahyaser hava geçirgen yapısıyla (40 pa basınçta saatte 300 m³/m) saçaktan giren havanın, mahyadan çıkışını sağlamakta ve böylece kiremit altında hareketli bir hava tabakası sağlayarak, oluşacak su buharını da dışarı atmayı mümkün kılmaktadır. Mahya üzerine sabitlenen ahşap bir omurganın üstüne serilen Kılıçoğlu Mahyaser, bünyesindeki butül kauçuk bant sayesinde kiremit oluklarına iyice sabitlenmektedir. Butül kauçuğun üst yüzeyindeki alüminyum alaşım ise yapıştığı kiremidin şeklini tam olarak almakta ve kiremit rengiyle tam uyumlu olduğu için de çatıya ayrı bir estetik görünüm sağlamaktadır.

• KİREMİTALTI İZOÇATI ISI VE SU YALITIM

İzoçatı Kiremitaltı, Kılıçoğlu'nun hem ısı hem su yalıtımını aynı anda yapan yalıtım levhasıdır. İzoçatı Kiremitaltı levhası çatılarda doğrudan kiremidin altına döşenir. Mukavemeti yüksek sert bir malzeme olduğu için çatıda merteklerin üzerine döşenirken kaplama tahtasına gerek kalmaz, böylece çatıda %70'e varan oranlarda ahşaptan ve ahşap işçiliğinden tasarruf sağlanabilmektedir. Üzerinde bulunan film tabakası ve EPS bileşimi aynı anda hem su hem ısı yalıtımını kusursuzca yerine getirmesini sağlamaktadır. Bakteri ve mantar üretmeyen sağlıklı bir yapıya sahiptir. Hava kanalları sayesinde kiremit altında oluşabilecek yoğuşmayı engeller. Birleşim yerlerindeki binileri sayesinde buhar geçirgenlik sağlar. Kanalları vasıtası ile suyu levhadan levhaya aktararak su yalıtımını sağlarken, binileri vasıtası ile de ısı köprülerini engeller.

• SAÇAK HAVALANDIRMA TARAĞI

Kılıçoğlu saçak havalandırma tarağı, çatı altının etkili havalandırılmasını sağlayan, nefes alan çatı sisteminin önemli elemanlarındandır. dışında görevler üstlenen bir çatı sistem elemanıdır. Kılıçoğlu çatı tarağı propoliplen bir malzemeden imal edilmiştir ve 100 cm. bo- yundadır. Kiremit örtüsü altının etkin bir şekilde havalandırılmasını sağlar Hava geçiş kesiti çatı eteğinin her metresinde min. 200 cm² dir. Kılıçoğlu çatı tarağı sayesinde bırakılan bu boşluk etekten çatı örtüsü ile su yalıtımı arasına havanın girişini sağlayıp, kiremitlerin arasından sızabilecek olan su ve nemin oluşturulan hava sirkülasyonu sayesinde kurumasını sağlar.

Havalandırma görevinin yanı sıra ilk sıra kiremitlerinin yükseltilmesini ve diğer kiremitlerle aynı düzleme ulaşmasını sağlarken, ilk sıra kiremitlerinin yükseltilmesi için çıta kullanılması gerekliliğini ortadan kaldırır. Çatı örtüsü altına haşere, yaprak, kuş, vb. cisimlerin girmesini engeller.

Kılıçoğlu çatı tarağı üzerine kiremitler yerleştirilmeden önce taraksı profil kısmı dere hattına gelecek şekilde rabıta tahtası veya saçak tahtası üzerine sabitlenir.


• KILIÇOĞLU UNİVERSAL HAVALANDIRMA

Kılıçoğlu universal havalandırma elemanı nefes alan çatı sistemini tamamlayan bir üründür. Çatı hattından çok yükselmeyen ve fazla göze batmayan estetik ve fonksiyonel bir havalandırma elemanıdır. Eteklik tabanının ondüleli olması tüm kiremitlerle uyumlu bir şekilde kilitlenmesine ve kullanılmasına imkan vermektedir. Özel etekliği ile tam sızdırmazlık sağlamaktadır. 30.000 mm² havalandırma alanı sağlayan Kılıçoğlu Universal Havalandırma elemanı, hem kiremitin alt yüzeyinde havalandırılan bir hava tabakası yaratıyor bu sayede kiremitin ömrünü uzatıyor), hem de istendiği takdirde binadan yükselen havalandırma bacalarının bağlanmasına imkan vermektedir. 100 mm lik hava borularına yumuşak PVC hortumu ve mekanik havalandırma adaptörü yardımı ile bağlanabilmektedir.

Kiremit rengindeki zarif başlığı ise estetiği tamamlayıcı bir başka unsurdur. Ters rüzgarlarda yağmura karşı güvenliği ise; rüzgar tüneli testinden başarıyla geçerek kanıtlanmıştır. Kuş, fare ve büyük böcekl erin çatıya girmesini engelleyecek şekilde tasarlanan Kılıçoğlu Universal Havalandırma elemanı sert ve yumuşak pvc ve aluminyum ağdan imal edilmiş bir malzemedir. % 30 eğimden itibaren tüm kiremit çatılarda güvenle kullanılabilir.
yükleniyor..